PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CÙNG KHANG NAM WINDOW

Khang Nam Window được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401631700/10/11/2014 của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Đà Nẵng. Là một doanh nghiệp trẻ, được hình thành trong bối cảnh ngành xây dựng đang có chiều hướng phát triển mạnh và diễn biến đa dạng hóa sản phẩm.

Phương châm đầu tiên của Khang NamWindow là đầu tư con người, hướng đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Với mong muốn tất cả nhân viên đều có thể phát triển sự nghiệp cùng Khang Nam.

Khang Nam Window luôn có những chính sách đãi ngộ tốt dành cho các thành viên trong gia đình Khang Nam. Hướng đến mục tiêu phát triển con người để mang lại những giải pháp tốt nhất cho khách hàng.


Have no product in the cart!
0