CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

 • Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
 • Chế độ hiếu hỷ: sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản,…
 • Chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Chương trình Teambuilding 1 lần/năm.
 • Chế độ công tác phí.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

 • Lương cạnh tranh.
 • Đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm cho toàn thể nhân viên.
 • Hoa hồng thanh toán 100% khi giao dịch thành công.
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý, năm cho toàn thể nhân viên.
 • Thưởng lương tháng 13.
 • Thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc theo quý, năm hoặc theo dự án.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

 • Đào tạo nội bộ:
  1. Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
  2. Đào tạo định kỳ kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong công việc.
  3. Kiến thức chuyên môn, thông tin thị trường do các chuyên gia trong ngành chia sẻ.
 • Đào tạo bên ngoài:
  Các khóa đào tạo về kỹ năng tại các trung tâm uy tín tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Contact Me on Zalo